SUPERVIZARE PROFESIONALA IN DOMENIILE:

PSIHOLOGIE pentru apărare, ordine publică și siguranță națională;
– PSIHOLOGIA muncii si organizationala;
– PSIHOLOGIA transporturilor. 

      Supervizarea profesională este activitatea formativă specifică profesiei de psiholog prin care se asigură managementul calității actului psihologic.

      Activitata este conditionata de detinerea, de catre supervizat, a atestatului de libera practica in  treapta- practicant in supervizare si semnarea Contractului de supervizare profesionala, parafat si semnat atat de supervizor cat si de supervizat. Contractul va fi trimis ,pentru inregistrare, la  Colegiul Psihologilor din Romania.

        Programul de supervizare  se deruleaza pe o perioada de 12 luni prin parcurgerea a unui numar de 100 de ore.

Data inceperii supervizarii:

  • Psihologia muncii si a transporturilor -10.04.2023
  • Psihologie aparare –  01.05.2023

Supervizor acreditat CPR: psiholog specialist Petrescu Dorin

Telefon: 0722 806 409