PSIHOLOGIA
APĂRĂRII

           Psihologia aplicată în domeniul securităţii naţionale vizează, în primul rând, asigurarea sănătăţii şi securităţii la locul de muncă.

           Principalul obiectiv îl reprezintă examinarea psihologică a subiecţilor, în vederea evaluării şi determinării compatibilităţilor dintre capacităţile intelectuale, abilităţile psihice generale, structura de personalitate şi cerinţele specifice posesorului şi utilizatorului de armament şi muniţie.

        De asemenea, un alt obiectiv important al acestui domeniu este adaptarea personalului la mediul de muncă specific, creşterea eficienţei personale şi menţinerea sănătăţii psihice.